fbpx

+48 690 203 597

+48 725 427 871

biuro@taxido.pl

Pon - Pt: 8:00 - 16:00

Ceny transferowe 2022 – terminy na wypełnienie obowiązków dokumentacyjnych i sprawozdawczych

utworzone przez | lip 1, 2023 | Aktualności | 0 komentarzy

Ceny transferowe 2022 – terminy na wypełnienie obowiązków dokumentacyjnych i sprawozdawczych

W związku z wprowadzonymi zmianami w przepisach ustawy o PIT i CIT za 2022 r. obowiązują nowe ustawowe terminy na wypełnienie obowiązków dokumentacyjnych i sprawozdawczych w zakresie cen transferowych. Poniżej prezentujemy dla Państwa podsumowanie kluczowych obowiązków oraz terminów za rok 2022.

=

Lokalna dokumentacja cen transferowych (LOCAL FILE)

Termin na przygotowanie lokalnej dokumentacji cen transferowych wynosi 10 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego co w praktyce oznacza, że dla większości podatników (tj. tych których rok zakończył się 31 grudnia 2022 r.) upływa w dniu 31 października 2023 r. Tym samym, termin na przygotowanie lokalnej dokumentacji cen transferowych jest w tym roku krótszy niż w latach poprzednich.

=

Oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych jako część formularza TPR-C, TPR-P

Kluczową zmianą w zakresie raportowania cen transferowych jest odstąpienie od składania odrębnego oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych i rynkowym charakterze stosowanych cen.
Ustawodawca zadecydował, iż oświadczenie za 2022 r. będzie stanowiło integralną część formularza TPR-C/TPR-P. Ponadto, oświadczenie zawarte w formularzu TPR-C/TPR-P będzie potwierdzało nie tylko rynkowy charakter transakcji, ale również, że lokalna dokumentacja cen transferowych została sporządzona zgodnie ze stanem rzeczywistym.

=

Informacja TPR-C/TPR-P za 2022 r.

Termin na złożenie informacji o cenach transferowych (formularz TPR-C/TPR-P) zawierającej oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych wynosi 11 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego, co w praktyce oznacza, że dla większości podatników (tj. tych których rok zakończył się 31 grudnia 2022 r.) upływa 30 listopada 2023 r.
Informacja TPR-C/TPR-P będzie składana do właściwego naczelnika urzędu skarbowego dla podatnika, a nie jak do tej pory do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.
Ponadto, informacja TPR-C/TPR-P będzie zawierała dodatkowe elementy w porównaniu do poprzednich wersji formularza, w tym m.in. konieczność uzupełnienia dodatkowego wskaźnika finansowego tj. udziału kosztów działalności operacyjnej z podmiotami powiązanymi w kosztach działalności operacyjnej podmiotu.
Formularz TPR-C/TPR-P będzie podpisywany przez:

  • osobę fizyczną – w przypadku podmiotu powiązanego będącego osobą fizyczną,
  • osobę upoważnioną przez przedsiębiorcę zagranicznego do reprezentowania go w oddziale – w przypadku podmiotu powiązanego będącego przedsiębiorcą zagranicznym posiadającym oddział działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • kierownika jednostki w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy o rachunkowości, a w przypadku gdy jednostką kieruje organ wieloosobowy – przez wyznaczoną osobę wchodzącą w skład tego organu,

przy czym nie jest dopuszczalne podpisanie tej informacji przez pełnomocnika, z wyjątkiem pełnomocnika będącego adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub biegłym rewidentem.

=

Grupowa dokumentacja cen transferowych (Master File) za 2022 r.

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami podatnicy mają czas na przygotowanie/dołączenie do lokalnej dokumentacji grupowej dokumentacji cen transferowych (Master File), w przypadku potwierdzenia obowiązku, w terminie do końca dwunastego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego.
W praktyce, dla większości podatników, których rok zakończył się 31 grudnia 2022 r., oznacza to, że termin upływa 31 grudnia 2023 r.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *